Zum Inhalt springen

 1. Chodowiecki, Daniel [ Künstler/In ] ; Muzeum Narodowe w Gdańsku [ Autor/In ]

  Ryciny Daniela Chodowieckiego

  2015

  Enthalten in: Zbiory Muzeum Narodowego w Gdańsku - Kolekcja Jacoba Kabruna; część 2

  UB Heidelberg

 2. Bułhakowa, K. [ Künstler/In ]

  Tkanina polska

  Warszawa, Wydawnictwo Arcady, [1959]

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 3. Mortkowicz, Hanna [ Autor/In ]

  Pologne

  Varsovie, Wydawnictwo dzieł Ilustrowanych, [1938?]

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 4. Rothowa, Władysława [ Autor/In ]; Scorza, Sinibaldo [ sonstige person familie und körperschaft ] ; Muzeum Narodowe w Krakowie, Zbiory Czartoryskich

  Rysunki Sinibalda Scorzy, 1589-1631

  Kraków, [1969]

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 5. Orda, Napaleon [ Künstler/In ]

  Album widoków

  Warszawa, Litografja Maksymiljana Fajansa, 1876-

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 6. Orda, Napaleon [ Künstler/In ]

  Album widoków / 1 Gubernij grodzieńskiej, wileńskiej, mińskiej, kowieńskiej, wołyńskiej, podolskiej, kijowskiej, witebskiej i mochilowskiej : w trzech seryach, przedstawiających miejska historyczne z czasów wojen : tureckich, tatarskich, krzyżackich i kozackich, oraz przedhistoryczne, jako to mogiła perypiatychy, zamku mamaja w bukach etc., również stare ruiny zamków obronnych i piękne rezydencye ṡwiadczące o przeszłowṡci i cywilizacyi tego kraju

  Warszawa, Litografja Maksymiljana Fajansa, 1876

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 7. Orda, Napaleon [ Künstler/In ]

  Album widoków / 2 [...]

  Warszawa, Litografja Maksymiljana Fajansa, [1876?]

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin