Zum Inhalt springen

  1. Lind, Maria; Carlberg, Camilla; Starling, Simon [ Illustrator/In ] ; Moderna Museet; Moderna Museet; Utställning Moderna Museet Projekt

    Moderna Museet Projekt : Simon Starling

    Stockholm: Moderna Museet, 1998

    Enthalten in: Moderna Museet : Moderna Museets utställningskatalog

    documenta archiv Kassel , SLUB Dresden