Zum Inhalt springen

  1. Vallotton, Félix [ Illustrator/In ]; Boëthius, Lena ; Göteborgs Konstmuseum; Kalmar Läns Konstmuseum; Uppsala konstmuseum; Östergötlands Länsmuseum; Bildmuseet; Prins Eugens Waldemarsudde; Galerie Paul Vallotton

    Félix Vallotton : grafiker ; [utställningsturné: Göteborgs Konstmuseum 11.11.1989 - 14.1.1990, Kalmar Konstmuseum 27.1. - 11.3.1990, Upplands Konstmuseum, Uppsala 15.4. - 20.5.1990, Östergötlands Länsmuseum, Linköpping 14.10. - 12.11.1990, Bildmuseet, Umeå 25.11.1990 - 13.1.1991, Prins Eugens Waldemarsudde, Stockholm]

    [Göteborg]: Göteborgs Konstmuseum, 1989

    documenta archiv Kassel