Zum Inhalt springen

  1. Slovenská národná galéria; Mostra Internazionale di Architettura

    Ceská a Slovenská novofunkcionalistická architektúra : reinštalácia Výstavy Poézia Striedmosti na 5. Medzinárodnej Výstave Architektúry v Benátkach, 8.9. - 6.10.1991, Česko-Slovenský Pavilón, Giardino di Castello; Slovenská Národná Galéria, Bratislava, 28.11.1991 - 2.1.1992 ... = The Czech and Slovak neo-functionalist architecture : a reinstallation of the exhibition The Poetry of Sobriety at the 5th International Exhibition of Architecture in Venice, September 8, - October 6, 1991; The Slovak National Gallery, Bratislava, November 28, 1991 - January 2, 1992 ...

    Benatky, 1991

    documenta archiv Kassel