Zum Inhalt springen

 1. Wojciechowski, Aleksander [ Autor/In ]

  Młode malarstwo polskie 1944-1974

  Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1975 ; (Wroc : WDN), 1975

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 2. Folga-Januszewska, Dorota; Monkiewicz, Dorota ; International Council of Museums, Polski Komitet Narodowy; International Association of Art Critics, Sekcja Polska; Muzeum Narodowe w Warszawie

  Nowe muzeum sztuki : współczesnej czy nowoczesnej? ; miejsca, programy, zadania ; materiały z konferencji zorganizowanej przez Polski Komitet Narodowy ICOM i Sekcje̜ Polska̜ AICA we współpracy z Ministerstwem Kultury w Muzeum Narodowym w Warszawie 21 - 22 marca 2005

  Warszawa : Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 2005

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin