Zum Inhalt springen

 1. Slavov, Ivan [ Verfasser ]

  Ironičeska destrukcija na modernizma

  Problemi na izkustvoto / Institut po Problemi na Izkustvoznanieto pri Bălgarska Akademija na Naukite , 1975

  Enthalten in: Problemi na izkustvoto / Institut po Problemi na Izkustvoznanieto pri Bălgarska Akademija na Naukite

  Kunsthistorisches Institut Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 2. Angelov, Valentin [ Verfasser ]

  Pop art : sociologičeski i estetičeski aspekti

  Problemi na izkustvoto / Institut po Problemi na Izkustvoznanieto pri Bălgarska Akademija na Naukite , 1970

  Enthalten in: Problemi na izkustvoto / Institut po Problemi na Izkustvoznanieto pri Bălgarska Akademija na Naukite

  Kunsthistorisches Institut Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 3. Bancekova, Anna Je. [ Verfasser ]

  Viden'-L'viv : do vytokiv stylo ar-deko

  Studiï mystectvoznavči / Instytut Mystectvoznavstva, Fol'klorystyky ta Etnolohiï Im. M. T. Ryl's'koho , 2007

  Enthalten in: Studiï mystectvoznavči / Instytut Mystectvoznavstva, Fol'klorystyky ta Etnolohiï Im. M. T. Ryl's'koho

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 4. Miščenko, Iryna Ivanivna [ Verfasser ]

  Secesija v mystectvi Bukovyny

  Studiï mystectvoznavči / Instytut Mystectvoznavstva, Fol'klorystyky ta Etnolohiï Im. M. T. Ryl's'koho , 2008

  Enthalten in: Studiï mystectvoznavči / Instytut Mystectvoznavstva, Fol'klorystyky ta Etnolohiï Im. M. T. Ryl's'koho

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 5. Bancekova, Anna Je. [ Verfasser ]

  Monumental'ni rozpysy v styli Ar-Deko u L'vovi : tvorčist' Jana Henryka Rozena

  Studiï mystectvoznavči / Instytut Mystectvoznavstva, Fol'klorystyky ta Etnolohiï Im. M. T. Ryl's'koho , 2005

  Enthalten in: Studiï mystectvoznavči / Instytut Mystectvoznavstva, Fol'klorystyky ta Etnolohiï Im. M. T. Ryl's'koho

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat