Zum Inhalt springen

  1. Bořutová, Dana [ Verfasser ]

    Vplyvy hnutia Arts & Crafts - explikácia na príklade diel Blažeja Bullu a Dušana Jurkoviča : paralela či súvislosť?

    Osobnosti a súvislosti umenia 19. storočia na Slovensku / Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra dejín výtvarného umenia, Bratislava. Ed.: Dana Bořutová, Katarína Beňová , 2007

    Enthalten in: Osobnosti a súvislosti umenia 19. storočia na Slovensku / Univerzita Komenského, Filozofická fakulta, Katedra dejín výtvarného umenia, Bratislava. Ed.: Dana Bořutová, Katarína Beňová

    Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat