Zum Inhalt springen

  1. Juszkiewicz, Iwona [ Sonstige ]; Czerner, Olgierd [ Sonstige ]; Jasienko, Ewa ; Muzeum Architektury [ Sonstige ]

    Świątynia opatrzności Bożej

    Wrocław : Via Wydawnictwo, 1999

    Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat