Zum Inhalt springen

  1. Vlček, Pavel [ Verfasser ]

    Barokní historismus v konci baroka

    Historismy / Sdružení pro stavebněhistorický průzkum ... Praha. Red.: Olga Klapetková ; Renata Kuprová , 2010

    Enthalten in:

    Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat