Zum Inhalt springen

 1. Nechvátal, Bořivoj [ Red ]; Huber, J. [ Red ] ; Královská Kolegiátní Kapitula Sv. Petra a Pavla na Vyšehradě

  Královský Vyšehrad

  Praha : Královská Kolegiátní Kapitula sv. Petra a Pavla na Vyšehradě, 19XX

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 2. Hamsíková, Magdaléna [ HerausgeberIn ]; Peroutková, Jana [ HerausgeberIn ]; Scholz, Stefan [ HerausgeberIn ]; Kuthan, Jiří [ GefeierteR ]

  Ecclesia docta : společenství ducha a umění : k životnímu jubileu profesora Jiřího Kuthana - [ Vydání první ]

  Praha : Univerzita Karlova v Praze, Katolická teologická fakulta, Ústav dějin křesťanského umění v NLN, 2016

  Enthalten in: Opera Facultatis theologiae catholicae Universitatis Carolinae Pragensis. Historia et historia artium; vol. 23

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg