Zum Inhalt springen

  1. Zachwatowicz, Jan [ Bearbeiter/In ]; Świechowski, Zygmunt; Miłobędzki, Adam

    Architektura polska do połowy XIX wieku

    Warszawa : Państw. Wydawn. Techn., 1952

    Enthalten in:

    Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin