Zum Inhalt springen

 1. Chrudzimska-Uhera, Katarzyna; Gutowski, Bartłomiej

  Rzeźba w architekturze

  Warszawa : Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2008

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 2. Jaskanis, Paweł [ Sonstige ]; Gutowski, Bartłomiej [ Sonstige ] ; Muzeum Pałac w Wilanowie [ Sonstige ]; Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Historii Sztuki

  Fenomen genius loci : tożsamość miejsca w kontekście historycznym i współczesnym ; materiały konferencji zorganizowanej przez Muzeum Pałac w Wilanowie, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, grudzień 2007 - [ Wyd. 2 ]

  Warszawa : Muzeum Pałac w Wilanowie, 2009

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 3. Kluczwajd, Katarzyna ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Biblioteka Uniwersytecka [ Sonstige ]; Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział (Toruń)

  Dzieje i skarby kościoła świętojakubskiego w Toruniu : materiały z IV Sesji Naukowej Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, z cyklu Dzieje i skarby kościołow toruńskich, zrealizowanej przy współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w Toruniu, 26 - 28 października 2009 roku - [ Wyd. 1 ]

  Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora, 2010

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 4. Czarniecka, Anna; Deles, Przemysław; Sołtys, Angela ; Międzynarodowa Konferencja Naukowa PRE w Zamku Królewskim w Warszawie <1.., 2014, Warschau>

  Władza i architektura : rezydencje monarchów i siedziby władz państwowych w Europie - formy i funkcje (XV-XXI w.) : materiały I Międzynarodowej Konferencji Naukowej PRE w Zamku Królewskim w Warszawie, 9-11 kwietnia 2014 = Power and architecture : residences of monarchs and seats of state authorities in Europe - form and functions (15th-21st centuries) : 1st International Conference of the European Residences Project at the Royal Castle in Warsaw, 9-11 April 2014

  [Warszawa] : Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum, [2016]

  Enthalten in:

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 5. Kuryłowicz, Ewa ; Internationale Architekten-Union, Working Programme Spiritual Places [ Sonstige ]

  Architektura : bezgłośny przekaz głośnych emocji ; integracyjna rola miejsc duchowych dla mieszkańców miast XXI wieku ; III Międzynarodowa Konferencja PR UIA "Miejsca Duchowe", Warszawa 6 października 2007 roku ; materiały konferencyjne = Architecture : the mute transmitter of outspoken emotions ; the integrating role of the spiritual places for the XXI century city dwellers ; Third International Conference of UIA WP "Spiritual Places", Warsaw, October 6th, 2007 ; conference proceedings

  Warszawa, 2007

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat