Zum Inhalt springen

 1. Buchwald, Dorota; Jarzyna, Monika; Morawski, Piotr ; Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego [ Sonstige ]

  Architektura teatralna w Polsce - [ Wyd. 1 ]

  Warszawa : Inst. Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, 2011

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 2. Szymborski, Wiktor [ Verfasser ]

  Collegium Broscianum

  Kraków : Księgarnia Akademicka, 2014

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 3. Czarniecka, Anna; Deles, Przemysław; Sołtys, Angela ; Międzynarodowa Konferencja Naukowa PRE w Zamku Królewskim w Warszawie <1.., 2014, Warschau>

  Władza i architektura : rezydencje monarchów i siedziby władz państwowych w Europie - formy i funkcje (XV-XXI w.) : materiały I Międzynarodowej Konferencji Naukowej PRE w Zamku Królewskim w Warszawie, 9-11 kwietnia 2014 = Power and architecture : residences of monarchs and seats of state authorities in Europe - form and functions (15th-21st centuries) : 1st International Conference of the European Residences Project at the Royal Castle in Warsaw, 9-11 April 2014

  [Warszawa] : Zamek Królewski w Warszawie - Muzeum, [2016]

  Enthalten in:

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 4. Oettel, Gunter [ Sonstige ]; Matoušek, Jan [ Sonstige ]; Sedlák, Jan [ Sonstige ]; Winzeler, Marius [ Sonstige ]; Vácha, Radim [ Sonstige ]; Křížová, Květa [ Sonstige ]

  Grabštejn zapomenutý a objevený : [Programm zur Förderung der grenzübergreifenden Zusammenarbeit zwischen dem Freistaat Sachsen und der Tschechischen Republik 2007-2013] = Grabštejn/Grafenstein - vergessen und wiederentdeckt = Grabštejn zapomniany i odkryty

  Zittau : Städtische Museen Zittau, 2013

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 5. Kluczwajd, Katarzyna ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Biblioteka Uniwersytecka [ Sonstige ]; Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział (Toruń)

  Dzieje i skarby kościoła świętojakubskiego w Toruniu : materiały z IV Sesji Naukowej Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, z cyklu Dzieje i skarby kościołow toruńskich, zrealizowanej przy współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w Toruniu, 26 - 28 października 2009 roku - [ Wyd. 1 ]

  Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora, 2010

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 6. Grzywacz, Franciszek

  Legnica

  Legnica : Edytor, [2009]

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat