Zum Inhalt springen

 1. Penkala, Barbara [ Verfasser ]

  Kamieniarka w reliktach wczesnośredniowiecznych w Wiślicy

  Konserwacja kamienia w architekturze i rzeźbie / Ośrodek dokumentacji zabytków. Zespół redakcyjny tomu: Michał Gradowski, Lech Krzyżanowski, Łucja Tatarkiewicz , 1967

  Enthalten in: Konserwacja kamienia w architekturze i rzeźbie / Ośrodek dokumentacji zabytków. Zespół redakcyjny tomu: Michał Gradowski, Lech Krzyżanowski, Łucja Tatarkiewicz

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 2. Barucki, Tadeusz [ Verfasser ]

  Architektura Węgier

  Kraków : Międzynarodowe Centrum Kultury, 1998

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 3. Berdecka, Anna [ Verfasser ]

  Zajazdy i hotele w dawnej Warszawie (XVI - XVIII w.)

  Rocznik warszawski / Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie , 1976

  Enthalten in: Rocznik warszawski / Towarzystwo Przyjaciół Zamku Królewskiego w Warszawie

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 4. Miłobędzki, Adam [ Verfasser ]

  Nowożytny Gdańsk : architektura

  Barok / Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego , 2000

  Enthalten in: Barok / Instytut Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 5. Świtek, Gabriela [ Verfasser ]

  Razem czy osobno? : architektura i historia sztuki

  Sztuka przeciwko historii sztuki / pod redakcją Marii Poprzęckiej , 2017

  Enthalten in: Sztuka przeciwko historii sztuki / pod redakcją Marii Poprzęckiej

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 6. Kurzątkowska, Alicja [ Verfasser ]

  Renowacja kamienic zamojskich : projektowanie i realizacja

  Ochrona zabytków / Ministerstwo Kultury i Sztuki, Generalny Konserwator Zabytków, Ośrodek Dokumentacji Zabytków , 1969

  Enthalten in: Ochrona zabytków / Ministerstwo Kultury i Sztuki, Generalny Konserwator Zabytków, Ośrodek Dokumentacji Zabytków

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 7. Kurzątkowski, Mieczysław [ Verfasser ]

  Prace konserwatorskie - województwo lubelskie (1967 - 1972)

  Ochrona zabytków / Ministerstwo Kultury i Sztuki, Generalny Konserwator Zabytków, Ośrodek Dokumentacji Zabytków , 1973

  Enthalten in: Ochrona zabytków / Ministerstwo Kultury i Sztuki, Generalny Konserwator Zabytków, Ośrodek Dokumentacji Zabytków

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat