Zum Inhalt springen

  1. Bedretdinova, Larisa Mersatovna

    Ekaterininskij klassicizm

    Moskva : belyj gorod, 2008

    Enthalten in: Epochi, stili, napravlenija

    Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg