Zum Inhalt springen

 1. Kunkel, Robert M. [ Verfasser ]

  Giovanni Baptista de Venise, architecte et citoyen de Plock

  Biuletyn historii sztuki / Państwowy Instytut Sztuki ; Stowarzyszenie Historyków Sztuki , 1983

  Enthalten in: Biuletyn historii sztuki / Państwowy Instytut Sztuki ; Stowarzyszenie Historyków Sztuki

  Kunsthistorisches Institut in Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 2. Dumała, Krzysztof [ Verfasser ]

  O architekturze Zamościa przed dziewiętnastowieczna przebudowa

  Kwartalnik architektury i urbanistyki / Polska Akademia Nauk, Komitet Architektury i Urbanistyki , 1971

  Enthalten in: Kwartalnik architektury i urbanistyki / Polska Akademia Nauk, Komitet Architektury i Urbanistyki

  Kunsthistorisches Institut in Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 3. Kurzątkowska, Alicja [ Verfasser ]

  Architektura dawnych szkół jezuickich w Lublinie

  Biuletyn historii sztuki / Państwowy Instytut Sztuki ; Stowarzyszenie Historyków Sztuki , 1967

  Enthalten in: Biuletyn historii sztuki / Państwowy Instytut Sztuki ; Stowarzyszenie Historyków Sztuki

  Kunsthistorisches Institut in Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 4. Łoziński, Jerzy [ Verfasser ]

  Kościół jezuicki w Piotrkowie Trybunnalskim

  Biuletyn historii sztuki / Państwowy Instytut Sztuki ; Stowarzyszenie Historyków Sztuki , 1954

  Enthalten in: Biuletyn historii sztuki / Państwowy Instytut Sztuki ; Stowarzyszenie Historyków Sztuki

  Kunsthistorisches Institut in Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 5. Stankiewicz, Jerzy [ Verfasser ]

  Dalsze refleksje nad odbudowanym Gdańskiem

  Sztuka pobrzeźa Bałtyku / (redaktor: Hanna Fruba) , 1978

  Enthalten in: Sztuka pobrzeźa Bałtyku / (redaktor: Hanna Fruba)

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 6. Maśliński, Antoni [ Verfasser ]

  Architektura antyku w interpretacji baroku

  Lublin : Towarzystwo Nauk. Katol. Uniw. Lubelskiego, 1962

  Enthalten in:

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 7. Soćko, Adam [ Verfasser ]

  Pierwowzór masywu wieżowego fary chełmińskiej

  Artium quaestiones / Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki , 2005

  Enthalten in: Artium quaestiones / Uniwersytet Im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Historii Sztuki

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 8. Żuchowski, Tadeusz J. [ Verfasser ]

  Biblioteka w Poznaniu : fundacja i forma architektoniczna = The Library in Poznań : its foundation and architecture

  Edward i Atanazy Raczyńscy / Muzeum Narodowe w Poznaniu. Red. Adam S. Labuda ; Michał Mencfel ; Wojciech Suchocki , 2010

  Enthalten in: Edward i Atanazy Raczyńscy / Muzeum Narodowe w Poznaniu. Red. Adam S. Labuda ; Michał Mencfel ; Wojciech Suchocki

  Kunsthistorisches Institut in Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 9. Pencakowski, Paweł [ Verfasser ]

  Recepcja dzieł dawnej sztuki i pamiątek przeszłości w diecezji krakowskiej w epoce kontrreformacij : = Reception of ancient works of art and the monuments of the past in the Cracow diocese in the period of the Counter-reformation = Rezeption von Kunstwerken altertümlicher Kunst und Erinnerungsstücken der Vergangenheit in der Krakauer Diözese während der Gegenreformation

  Kraków, 2009

  Enthalten in:

  Bibliotheca Hertziana , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 10. Kalinowski, Wojciech [ Sonstige ]

  Architectura perennis

  Warszawa : Państw. Wydawn. Naukowe, 1971

  Enthalten in:

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 11. Polen, Komitet Budownictwa, Urbanistyki i Architektury [ Sonstige ]

  Katalog Wydawnictw

  Warszawa, 1957

  Kunsthistorisches Institut in Florenz , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 12. Pasieczny, Robert [ Verfasser ]

  Klasycyzm rosyjski początku XX wieku : zarys genezy stylo

  Biuletyn historii sztuki / Państwowy Instytut Sztuki ; Stowarzyszenie Historyków Sztuki , 1998

  Enthalten in: Biuletyn historii sztuki / Państwowy Instytut Sztuki ; Stowarzyszenie Historyków Sztuki

  Kunsthistorisches Institut in Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 13. Morka, Mieszysław [ Verfasser ]

  [Rezension von:] Quinterio, Francesco: Il "Rinascimento scarlatto" da Esztergom a Cracovia : i maestri fiorentini alla corte degli Jagelloni. In: Quasar, 8-9(1992-1993)

  Biuletyn historii sztuki / Państwowy Instytut Sztuki ; Stowarzyszenie Historyków Sztuki , 1995

  Enthalten in: Biuletyn historii sztuki / Państwowy Instytut Sztuki ; Stowarzyszenie Historyków Sztuki

  Kunsthistorisches Institut in Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 14. Osiecka-Samsonowicz, Hanna [ Verfasser ]

  [Rezension von:] Contardi, B.; Curzio, G.: In urbe architectus : modelli, disegni, misure ; la professione dell'architetto di Roma 1680 - 1750. - Roma, 1991

  Biuletyn historii sztuki / Państwowy Instytut Sztuki ; Stowarzyszenie Historyków Sztuki , 1995

  Enthalten in: Biuletyn historii sztuki / Państwowy Instytut Sztuki ; Stowarzyszenie Historyków Sztuki

  Kunsthistorisches Institut in Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 15. Paszkiewicz, Piotr [ Verfasser ]

  Polityka mocarstw europejskich i jej odzwierciedlenie w architekturze i urbanistyce Jerozolimy w XIX i na początku XX wieku - zarys problematyki

  Biuletyn historii sztuki / Państwowy Instytut Sztuki ; Stowarzyszenie Historyków Sztuki , 2000

  Enthalten in: Biuletyn historii sztuki / Państwowy Instytut Sztuki ; Stowarzyszenie Historyków Sztuki

  Kunsthistorisches Institut in Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 16. Fischinger, Andrzej [ Verfasser ]

  Kościół Bernardynów w Rzeszowie - mauzoleum Ligęzów

  Studia renesansowe / Panstwowy Instytut Sztuki , 1963

  Enthalten in: Studia renesansowe / Panstwowy Instytut Sztuki

  Kunsthistorisches Institut in Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat

 17. Frycz, Jerzy [ Verfasser ]

  Architektura ziemi chełmińskiej w XIII i pocza̧tku XIV wieku

  Biuletyn historii sztuki / Państwowy Instytut Sztuki ; Stowarzyszenie Historyków Sztuki , 1967

  Enthalten in: Biuletyn historii sztuki / Państwowy Instytut Sztuki ; Stowarzyszenie Historyków Sztuki

  Kunsthistorisches Institut in Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Bibliotheca Hertziana , Kubikat