Zum Inhalt springen

  1. Stolt, Bengt

    Gerums kyrka : Fardhems ting, Gotland

    Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1994

    Enthalten in: Sveriges kyrkor utg. av Riksantikvarieämbetet och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien; 219 : Gotland, Fardhems ting ; 7,3

    UB Heidelberg