Zum Inhalt springen

 1. Meinander, Karl Konrad; Rinne, Juhani

  Finlands kyrkor / 1 Nykyrko och Nystad

  Helsingfors : Finska fornminnesföreningen, 1912

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin , Hamburger Kunsthalle

 2. Meinander, Karl Konrad; Rinne, Juhani

  Finlands kyrkor

  Helsingfors : Finska Fornminnesföreningen, 1912-1930

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin , Hamburger Kunsthalle

 3. Curman, Sigurd; Roosval, Johnny ; Schweden, Riksantikvarieämbetet; Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

  Sveriges kyrkor : konsthistoriskt inventarium

  Stockholm, 1912-

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin , Hamburger Kunsthalle

 4. Roosval, Johnny; Brun, Frans de; Curman, Sigurd ; Schweden, Riksantikvarieämbetet

  S. Nikolai eller Storkyrkan i Stockholm

  Stockholm : Tisell, 1924

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin , Hamburger Kunsthalle

 5. Andersson, Aron [ Autor/In ] ; Schweden, Riksantikvarieämbetet

  Vadstena klosterkyrka : Inredning

  Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1983

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin , Hamburger Kunsthalle

 6. Kjellin, Helge [ Autor/In ] ; Schweden, Riksantikvarieämbetet

  Kyrkor i Grums härad : norra delen

  Stockholm : Tisell, 1924

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin , Hamburger Kunsthalle

 7. Johansson, Gerry [ beteiligter ]; Bałka, Mirosław [ beteiligter ]; Gormley, Antony [ beteiligter ]; Kapoor, Anish ; Malmö Konsthall; Ausstellung "betong / concrete" <1996.11.09-1997.01.26, Malmö>

  Miroslaw Balka, Antony Gormley, Anish Kapoor : [betong] ; 9.11.96-26.1.97

  Malmö : Konsthall, 1996

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin , Hamburger Kunsthalle