Zum Inhalt springen

 1. Stolt, Bengt

  Gerums kyrka : Fardhems ting, Gotland

  Stockholm : Almqvist & Wiksell, 1994

  Enthalten in: Sveriges kyrkor utg. av Riksantikvarieämbetet och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien; 219

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 2. Stolt, Bengt

  Grötlingbo kyrka

  [Boras] : Riksantikvarieämbetet, 2001

  Enthalten in: Sveriges kyrkor utg. av Riksantikvarieämbetet och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien; 226

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 3. Lagerlöf, Erland; Stolt, Bengt

  Levide kyrka

  Stockholm : Riksantikvarieämbetet, 1996

  Enthalten in: Sveriges kyrkor utg. av Riksantikvarieämbetet och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien; 220

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 4. Bergman, Mats

  Näs kyrka

  [Boras] : Riksantikvarieämbetet, 1998

  Enthalten in: Sveriges kyrkor utg. av Riksantikvarieämbetet och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien; 224

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 5. Ellehag, Claes G. [ Sonst ]; Ellehag, Claes

  Fem svenska stormanshem under 1600-talet

  Stockholm : Nordiska Museets förl., 1994

  Enthalten in: Nordiska museets handlingar; 117

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 6. Bengtsson, Herman [ Red ] ; Upplandsmuseet

  Uppsala domkyrka

  Uppsala : Upplandsmuseet, 20XX

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 7. Stolt, Bengt

  Vamlingbo kyrka

  [Stockholm] : Kungl. Vitterhets historie och Antikvitets Akademien, [2015]

  Enthalten in: Sveriges kyrkor grundat av Sigurd Curman och Johnny Roosval; 235

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg