Zum Inhalt springen

  1. Gascón Climent, Eduardo; Solans i Huguet, Joan Antoni ; Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi

    Memòria, lloc i tècnica : una trama elemental per a la pràctica de l'arquitectura ; discurs d'ingrés de l'acadèmic electe Il·Ilm. Sr. Eduard Gascón Climent, llegit a la Sala d'Actes de l'Acadèmia el dia 19 de novembre de 2014 ; discurs de resposta de l'acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Joan Antoni Solans i Huguet

    Barcelona : Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, 2014

    Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin