Zum Inhalt springen

  1. Wodiczko, Krzysztof ; Muzeum Sztuki Wspołczesnej

    Obalenie wojen

    Kraków, Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie, 2012

    SLUB Dresden