Zum Inhalt springen

 1. Stolt, Bengt [ Autor/In ] ; Schweden, Riksantikvarieämbetet [ Herausgebendes Organ ]

  Vamlingbo kyrka : Hoburgs ting, Gotland

  [Stockholm] : Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, [2015]

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 2. Bengtsson, Herman; Curman, Sigurd ; Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien; Schweden, Riksantikvarieämbetet

  Uppsala domkyrka : 5. Inredning och inventarier

  Uppsala : Upplandsmuseet, 2010

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 3. Bengtsson, Herman [ Autor/In ] ; Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien; Schweden, Riksantikvarieämbetet

  Uppsala domkyrka : 6. Gravminnen

  Uppsala : Upplandsmuseet, 2010

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 4. Kluczwajd, Katarzyna ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Biblioteka Uniwersytecka [ Sonstige ]; Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział (Toruń)

  Dzieje i skarby kościoła świętojakubskiego w Toruniu : materiały z IV Sesji Naukowej Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, z cyklu Dzieje i skarby kościołow toruńskich, zrealizowanej przy współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w Toruniu, 26 - 28 października 2009 roku - [ Wyd. 1 ]

  Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora, 2010

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 5. Picon, Guillaume [ Sonstige ]; Hammond, Francis [ Sonstige ]

  Versailles : invitation privée

  Paris : Skira Flammarion [u.a.], 2011

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 6. Aneer, Cecilia [ Autor/In ] ; Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien [ Herausgebendes Organ ]; Schweden, Riksantikvarieämbetet

  Uppsala domkyrka : 8. från 1935 till idag

  Uppsala : Upplandsmuseet, 2015

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 7. Kluczwajd, Katarzyna [ Bearbeiter/In ] ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Biblioteka Uniwersytecka; Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział; Sesja Naukowa z Cyklu Dzieje i Skarby Kósciołów Toruńskich

  Dzieje i skarby kościoła świe̜tojakubskiego w Toruniu : materiały z IV Sesji Naukowej Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, z cyklu Dzieje i skarby kościołow toruńskich, zrealizowanej przy współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w Toruniu, 26 - 28 października 2009 roku - [ Wyd. 1 ]

  Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2010

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 8. Kluczwajd, Katarzyna [ Red ] ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Biblioteka Uniwersytecka; Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział; Sesja Naukowa z Cyklu Dzieje i Skarby Kósciołów Toruńskich

  Dzieje i skarby kościoła świe̜tojakubskiego w Toruniu : materiały z IV Sesji Naukowej Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, z cyklu Dzieje i skarby kościołow toruńskich, zrealizowanej przy współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w Toruniu, 26 - 28 października 2009 roku - [ Wyd. 1 ]

  Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2010

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg