Zum Inhalt springen

 1. Bengtsson, Herman; Curman, Sigurd ; Kungliga vitterhets historie och antikvitets akademien; Schweden, Riksantikvarieämbetet

  Uppsala domkyrka : 5. Inredning och inventarier

  Uppsala : Upplandsmuseet, 2010

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 2. Bengtsson, Herman [ Autor/In ] ; Kungliga vitterhets historie och antikvitets akademien; Schweden, Riksantikvarieämbetet

  Uppsala domkyrka : 6. Gravminnen

  Uppsala : Upplandsmuseet, 2010

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin