Zum Inhalt springen

  1. Kluczwajd, Katarzyna ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Biblioteka Uniwersytecka [ Sonstige ]; Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział (Toruń)

    Dzieje i skarby kościoła świętojakubskiego w Toruniu : materiały z IV Sesji Naukowej Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, z cyklu Dzieje i skarby kościołow toruńskich, zrealizowanej przy współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w Toruniu, 26 - 28 października 2009 roku - [ Wyd. 1 ]

    Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora, 2010

    Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat