Zum Inhalt springen

  1. Pīlēns, U. ; Latvijas Zinātniski tehniskās informācijas un tehniski ekonomisko problēmu zinātniskas pētniecibas institūts [ Sonstige ]

    Arhitektūra un dizains : rakstu krājums

    Riga : Avots, 1985

    Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat