Zum Inhalt springen

 1. Stolt, Bengt

  Grötlingbo kyrka

  [Boras], Riksantikvarieämbetet, 2001

  Enthalten in: Sveriges kyrkor utg. av Riksantikvarieämbetet och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien; 226 : Gotland, Grötlinge ting ; 9,2

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 2. Stolt, Bengt

  Gerums kyrka : Fardhems ting, Gotland

  Stockholm, Almqvist & Wiksell, 1994

  Enthalten in: Sveriges kyrkor utg. av Riksantikvarieämbetet och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien; 219 : Gotland, Fardhems ting ; 7,3

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 3. Bergman, Mats

  Näs kyrka

  [Boras], Riksantikvarieämbetet, 1998

  Enthalten in: Sveriges kyrkor utg. av Riksantikvarieämbetet och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien; 224 : Gotland, Grötlinge ting ; 9,1

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 4. Lagerlöf, Erland; Stolt, Bengt

  Levide kyrka

  Stockholm, Riksantikvarieämbetet, 1996

  Enthalten in: Sveriges kyrkor utg. av Riksantikvarieämbetet och Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien; 220 : Gotland, Fardhems ting ; 7,4

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 5. Stolt, Bengt

  Vamlingbo kyrka

  [Stockholm], Kungl. Vitterhets historie och Antikvitets Akademien, [2015]

  Enthalten in: Sveriges kyrkor grundat av Sigurd Curman och Johnny Roosval; volym 235. Hoburgs ting, Gotland ; Band 10,1

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 6. Bengtsson, Herman [ Red ] ; Upplandsmuseet, Uppsala

  Uppsala domkyrka

  Uppsala, Upplandsmuseet, 20XX

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg