Zum Inhalt springen

 1. Curman, Sigurd; Roosval, Johnny ; Schweden, Riksantikvarieämbetet; Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien

  Sveriges kyrkor : konsthistoriskt inventarium

  Stockholm, 1912-

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin , Hamburger Kunsthalle

 2. Bengtsson, Herman; Curman, Sigurd ; Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien; Schweden, Riksantikvarieämbetet

  Uppsala domkyrka : 5. Inredning och inventarier

  Uppsala : Upplandsmuseet, 2010

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 3. Bengtsson, Herman [ Autor/In ] ; Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien; Schweden, Riksantikvarieämbetet

  Uppsala domkyrka : 6. Gravminnen

  Uppsala : Upplandsmuseet, 2010

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 4. Aneer, Cecilia [ Autor/In ] ; Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien [ Herausgebendes Organ ]; Schweden, Riksantikvarieämbetet

  Uppsala domkyrka : 8. från 1935 till idag

  Uppsala : Upplandsmuseet, 2015

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin