Zum Inhalt springen

 1. Malinovskij, Konstantin V.; Malinovskij, Konstantin Vladimirovič [ Autor/In ]

  Sankt-Peterburg XVIII veka

  Sankt-Peterburg: Kniga, 2008

  UB Heidelberg

 2. Tretʹjakov, Nikolaj S. [ Herausgeber/In ] ; Gosudarstvennyj muzej-zapovednik Pavlovsk

  Pavlovsk - dvorec i park

  Sankt-Peterburg: Gosudarstvennyj Muzej-Zapovednik "Pavlovsk", 2009

  UB Heidelberg

 3. Astaf'eva Dlugač, Margarita I.; Graefe, Rainer; Brunke, Kamilla ; Gosudarstvennyj Naučno-Issledovatel'skij Muzej Architektury Imeni A. V. Ščuseva; Institut für Auslandsbeziehungen; Kunsthalle Tübingen; Kunsthalle Rostock; Gosudarstvenny#Ư nauchno-issledovatel∫£ski#Ư muze#Ư arkhitektury imeni A.V. Shchuseva [ Sonstiges ]; Institut f(c)ơr Auslandsbeziehungen [ Sonstiges ]; Kunsthalle T(c)ơbingen [ Sonstiges ]

  Avantgarde 1900 - 1923 : russisch-sowjetische Architektur : [Katalog zur Ausstellung in der Kunsthalle Tübingen 2.5. - 30.6.1991; Kunsthalle Rostock 20.7. - 15.9.1991]

  Stuttgart: Dt. Verl.-Anst., 1991

  UB Heidelberg

 4. Astaf'eva Dlugač, Margarita I.; Graefe, Rainer; Brunke, Kamilla ; Gosudarstvennyj Naučno-Issledovatel'skij Muzej Architektury Imeni A. V. Ščuseva; Institut für Auslandsbeziehungen; Kunsthalle Tübingen; Kunsthalle Rostock; Gosudarstvenny#Ư nauchno-issledovatel∫£ski#Ư muze#Ư arkhitektury imeni A.V. Shchuseva; Institut f(c)ơr Auslandsbeziehungen; Kunsthalle T(c)ơbingen

  Avantgarde 1900 - 1923 : russisch-sowjetische Architektur : [Katalog zur Ausstellung in der Kunsthalle Tübingen 2.5. - 30.6.1991; Kunsthalle Rostock 20.7. - 15.9.1991]

  Stuttgart : Dt. Verl.-Anst., 1991

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 5. Bedretdinova, Larisa Mersatovna

  Ekaterininskij klassicizm

  Moskva : belyj gorod, 2008

  Enthalten in: Epochi, stili, napravlenija

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg