Zum Inhalt springen

 1. Dziurla, Henryk; Bobowski, Kazimierz

  Krzeszów uświęcony łaską

  Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997

  Enthalten in:

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 2. Kuczyńska, Jadwiga

  Kościół farny św. Michała w Lublinie

  Lublin : Tow. Naukowe Katol. Uniw. Lubelskiego, 2004

  Enthalten in: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; 270

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 3. Kluczwajd, Katarzyna [ Bearbeiter/In ] ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Biblioteka Uniwersytecka; Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział; Sesja Naukowa z Cyklu Dzieje i Skarby Kósciołów Toruńskich

  Dzieje i skarby kościoła świe̜tojakubskiego w Toruniu : materiały z IV Sesji Naukowej Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, z cyklu Dzieje i skarby kościołow toruńskich, zrealizowanej przy współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w Toruniu, 26 - 28 października 2009 roku - [ Wyd. 1 ]

  Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2010

  UB Heidelberg