Zum Inhalt springen

 1. Świechowski, Zygmunt [ Sonstige ]

  Z dziejów sztuki śla̧skiej

  Warszawa : Państwowe Wydawn. Naukowe, 1978

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 2. Świechowski, Zygmunt [ Autor/In ] ; Muzeum Architektury [ Herausgebende Organisation ]; Muzeum Architektury [ Veranstalter/In ]

  Katedry angielskie : English cathedrals

  Wrocław, Muzeum Architektury we Wrocławiu, 2011

  UB Heidelberg

 3. Świechowski, Zygmunt ; Stowarzyszenie Patria Polonorum

  Architektura romańska w Polsce

  Warszawa : Wydawn. DiG, 2000

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 4. Zachwatowicz, Jan [ Sonstige ]; Świechowski, Zygmunt [ Sonstige ]; Miłobędzki, Adam ; Zakład Architektury Polskiej [ Sonstige ]

  Architektura polska do połowy XIX wieku

  Warszawa : Państwowe Wydawnictwa techniczne, 1952

  Enthalten in:

  Kunsthistorisches Institut in Florenz , Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 5. Zachwatowicz, Jan [ Bearbeiter/In ]; Świechowski, Zygmunt; Miłobędzki, Adam

  Architektura polska do połowy XIX wieku

  Warszawa : Państw. Wydawn. Techn., 1952

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 6. Świechowski, Zygmunt [ Autor/In ]

  Sztuka polska / 1 Romanizm

  Warszawa : Arkady, 2006

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 7. Piasek, Dariusz [ Sonstige ]; Świechowski, Zygmunt [ Sonstige ]

  Szlak świętego Wojciecha : przewodnik

  Warszawa [u.a.] : Stowarzyszenie Patria Polonorum, 1997

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat