Zum Inhalt springen

 1. Sosnowski, Leszek [ Bearbeiter/In ]

  Zachód

  Kraków, Towarzystwo Autorów i Wyd. Prac Naukowych Universitas, 2008

  Enthalten in: Ogrody - zwierciadła kultury 2; 2

  UB Heidelberg

 2. Kodym-Kozaczko, Grażyna; Małyszko, Stanisław ; Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie

  Majątki wielkopolskie

  w Szreniawe, 19XX

  UB Heidelberg

 3. Filarska, Barbara

  Początki architektury chrześcijańskiej

  Lublin, Wydaw. Tow. Naukowego Kat. Uniw. Lubelskiego, 1983

  Enthalten in: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 112; 112

  UB Heidelberg

 4. Puget, Wanda [ Bearbeiter/In ]

  Architektura dawna a współczesność

  Warszawa, Państwowe Wydawn. Naukowe, 1982

  Enthalten in: Studia i materialy do teorii i historii architektury i urbanistyki 16; 16

  UB Heidelberg