Zum Inhalt springen

 1. Drapella-Hermansdorfer, Alina ; Seminarium Wyjazdowe Kształtowanie Wielkich Założeń Krajobrazowych: Narodziny i Rozwój Idei; Seminarium Wyjazdowe Kształtowanie Wielkich Założeń Krajobrazowych: Narodziny i Rozwój Idei <6., 2004.06.09-13, Cottbus; Bad Muskau; Luckau; Dessau; Potsdam; Berlin>

  Kształtowanie krajobrazu: idee, strategie, realizacje / Cz. 1 Saksonia, Brandenburgia, Berlin : [na podstawie VI Seminarium Wyjazdowego Kształtowanie Wielkich Założeń Krajobrazowych: Narodziny i Rozwój Idei, zorganizowanego w dniach 9 - 13 czerwca 2004 roku, Cottbus - Bad Muskau - Luckau - Dessau - Potsdam - Berlin]

  Wrocław : Oficyna Wydawn. Politechn., 2004

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 2. Matuszczak, Józef [ Autor/In ]

  Kościoły drewniane na Ślasku

  Wrocław [u.a.] : Zakł. Narod. Im. Offsolińskich, 1975

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 3. Petrus, Jerzy T. [ Autor/In ] ; Międzynarodowe Centrum Kultury

  Kościoły i kasztory Żółkwi

  Kraków, 1994

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 4. Zgliński, Marcin

  Miasto Białystok

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 5. Zachwatowicz, Jan [ Bearbeiter/In ]; Świechowski, Zygmunt; Miłobędzki, Adam

  Architektura polska do połowy XIX wieku

  Warszawa : Państw. Wydawn. Techn., 1952

  Enthalten in:

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin