Zum Inhalt springen

 1. Lileyko, Jerzy

  Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej / 3

  Lublin, Towarzystwo Naukowe Kat. Uniw. Lubelskiego, 2007

  Enthalten in: Studia nad sztuką renesansu i baroku 8; 3 - Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 134; 134

  UB Heidelberg

 2. Lileyko, Jerzy

  Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej / 3

  Lublin : Towarzystwo Naukowe Kat. Uniw. Lubelskiego, 2007

  Enthalten in: Studia nad sztuką renesansu i baroku; 3 - Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; 134

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 3. Lileyko, Jerzy [ Red ]

  Sztuka ziem wschodnich Rzeczypospolitej XVI - XVIII w

  Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2000

  Enthalten in: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego; 189

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg