Zum Inhalt springen

 1. Kluczwajd, Katarzyna [ Herausgeber/In ]; Pszczółkowski, Michał [ Herausgeber/In ] ; Toruński modernizm. Architektura miasta 1920-1989 Toruń [ Autor/In ]; Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział [ Herausgebende Organisation ]

  Toruński modernizm : architektura miasta 1920-1989

  [Toruń], Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, [2016?]

  UB Heidelberg

 2. Kluczwajd, Katarzyna ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Biblioteka Uniwersytecka [ Sonstige ]; Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział (Toruń)

  Dzieje i skarby kościoła świętojakubskiego w Toruniu : materiały z IV Sesji Naukowej Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, z cyklu Dzieje i skarby kościołow toruńskich, zrealizowanej przy współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w Toruniu, 26 - 28 października 2009 roku - [ Wyd. 1 ]

  Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności Dom Organizatora, 2010

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 3. Kluczwajd, Katarzyna [ Bearbeiter/In ] ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Biblioteka Uniwersytecka; Stowarzyszenie Historyków Sztuki Oddział; Sesja Naukowa z Cyklu Dzieje i Skarby Kósciołów Toruńskich

  Dzieje i skarby kościoła świe̜tojakubskiego w Toruniu : materiały z IV Sesji Naukowej Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, z cyklu Dzieje i skarby kościołow toruńskich, zrealizowanej przy współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w Toruniu, 26 - 28 października 2009 roku - [ Wyd. 1 ]

  Toruń, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2010

  UB Heidelberg

 4. Kluczwajd, Katarzyna [ Red ] ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Biblioteka Uniwersytecka; Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział; Sesja Naukowa z Cyklu Dzieje i Skarby Kósciołów Toruńskich

  Dzieje i skarby kościoła świe̜tojakubskiego w Toruniu : materiały z IV Sesji Naukowej Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, z cyklu Dzieje i skarby kościołow toruńskich, zrealizowanej przy współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w Toruniu, 26 - 28 października 2009 roku - [ Wyd. 1 ]

  Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2010

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg

 5. Kluczwajd, Katarzyna; Pszczółkowski, Michał ; Toruński modernizm. Architektura miasta 1920-1989 (Veranstaltung) <2015, Toruń>

  Toruński modernizm : architektura miasta 1920-1989

  [Toruń] : Toruński Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki, [2016]

  Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München , Kubikat

 6. Kluczwajd, Katarzyna [ Bearbeiter/In ] ; Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Biblioteka Uniwersytecka; Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Oddział; Sesja Naukowa z Cyklu Dzieje i Skarby Kósciołów Toruńskich; Sesja Naukowa z Cyklu Dzieje i Skarby Kósciołów Toruńskich <4., 2009.10.26-28, Toruń>

  Dzieje i skarby kościoła świe̜tojakubskiego w Toruniu : materiały z IV Sesji Naukowej Toruńskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki, z cyklu Dzieje i skarby kościołow toruńskich, zrealizowanej przy współpracy Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w Toruniu, 26 - 28 października 2009 roku - [ Wyd. 1 ]

  Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2010

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin