Zum Inhalt springen

  1. Jurek, Tomasz [ Autor/In ]

    Obce rycerstwo na Śla̜sku do połowy XIV wieku

    Poznań : Wydawn. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, 1996

    Enthalten in: Prace Komisji Historycznej

    Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg , Sächsische Bibliografie