Zum Inhalt springen

  1. Romanowska-Zadrożna, Maria [ Hrsg ] ; Polen, Biuro Pełnomocnika Rza̜du do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granica̜

    Straty wojenne - malarstwo obce : obrazy olejne, pastele, akwarele utracone w latach 1939 - 1945 w granicach Polski po 1945 bez ziem zachodnich i północnych = Wartime losses - foreign painting

    Poznań : Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Polskiego Dziedzictwa Kulturalnego za Granicą, 19XX-

    Enthalten in: Polskie dziedzictwo kulturalne. Seria A, Straty kultury Polskiej ; Polskie dziedzictwo kulturalne ; Seria A, Straty kultury Polskiej

    Bibliographie Cranach