Zum Inhalt springen

 1. Bengtsson, Herman; Curman, Sigurd ; Kungliga vitterhets historie och antikvitets akademien; Schweden, Riksantikvarieämbetet

  Uppsala domkyrka : 5. Inredning och inventarier

  Uppsala : Upplandsmuseet, 2010

  Enthalten in: ;

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 2. Bengtsson, Herman [ Autor/In ] ; Kungliga vitterhets historie och antikvitets akademien; Schweden, Riksantikvarieämbetet

  Uppsala domkyrka : 6. Gravminnen

  Uppsala : Upplandsmuseet, 2010

  Enthalten in: ;

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin

 3. Bengtsson, Herman [ Bearbeiter/In ] ; Upplandsmuseet

  Uppsala domkyrka

  Uppsala : Upplandsmuseet, 20XX-

  Enthalten in: Sveriges kyrkor ; ...

  Bibliothek, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg , UB Heidelberg

 4. Aneer, Cecilia [ Autor/In ] ; Kungliga vitterhets historie och antikvitets akademien; Schweden, Riksantikvarieämbetet

  Uppsala domkyrka : 8. från 1935 till idag

  Uppsala : Upplandsmuseet, 2015

  Enthalten in: ;

  Kunstbibliothek - Staatliche Museen zu Berlin