@misc {dswarm-65-NzI2MTI3MjQ4,
author = { Medelhavsmuseet },
title = { Skrifter / Medelhavsmuseet - Arkeologiska Museet för Medelhavsländerna och Främre Orienten },
isbn = {0282-3314},
keywords = { Monografische Reihe },
url = { https://katalog.arthistoricum.net/id/dswarm-65-NzI2MTI3MjQ4 }
}
Download citation