%0 Book
%T Tempel i kork modeller av antika byggnader ur Gustav III:s samlingar; tillfällig utställning 11 juni - 27 september 1992
%A Gustav III., Schweden, König
%A Medelhavsmuseet
%@ 9171928537
%@ 0282-3314
%K Ausstellungskatalog
%K Italien
%K Architektur
%K Korkmodell
%K Sammlung
%K Gustav III., Schweden, König
%K 1992
%K Stockholm
%D 1992
%X Includes bibliographical references
%U https://katalog.arthistoricum.net/id/dswarm-65-MTI5MDM5MTc5
Download citation