@book {dswarm-65-MTI5MDM5MTc5,
author = { Gustav III., Schweden, König Medelhavsmuseet },
title = { Tempel i kork modeller av antika byggnader ur Gustav III:s samlingar; tillfällig utställning 11 juni - 27 september 1992 },
isbn = {9171928537},
isbn = {0282-3314},
keywords = { Ausstellungskatalog , Italien , Architektur , Korkmodell , Sammlung , Gustav III., Schweden, König , 1992 , Stockholm },
year = {1992},
abstract = {Includes bibliographical references},
url = { https://katalog.arthistoricum.net/id/dswarm-65-MTI5MDM5MTc5 }
}
Download citation