TY - JOUR
AU - Pajor, Piotr
AU - Demchuk, Stefaniia
AU - Getka-Kenig, Mikołaj
AU - Wójcik, Agata
AU - Styrna, Natasza
AU - Betlej, Andrzej
AU - Dworzak, Agata
TI - Modus: Prace z historii sztuki
PY - 2018
N2 - Modus
N2 - Band 18; 2018
N2 - Umschlag
N2 - Titelblatt
N2 - Spis treści / Table of Contents
N2 - Pajor, Piotr: Kilka uwag o okolicznościach budowy i formie architektonicznej kościoła Klarysek w Starym Sączu
N2 - Demchuk, Stefaniia: Two Suppers: Illustrations by Jacob Cornelisz. van Oostsanen to Passio Domini Nostri Jesu Christi (1523) and the eucharistic controversy of the early Reformation
N2 - Getka-Kenig, Mikołaj: Traktat Sebastiana Sierakowskiego a problem popularyzacji wiedzy architektonicznej w Księstwie Warszawskim
N2 - Wójcik, Agata: „Myśl artystyczna”, która przeniknęła do „knajp”: Wnętrza restauracyjne w Starym Teatrze w Krakowie projektu artystów związanych z Towarzystwem Polska Sztuka Stosowana
N2 - Styrna, Natasza: Z prowincji do metropolii – przypadek Saszy Blondera
N2 - Betlej, Andrzej; Dworzak, Agata: Jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Jana K. Ostrowskiego
N2 - Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ za rok 2017
N2 - Informacje o Autorach / About the Authors
N2 - Umschlag
UR - https://katalog.arthistoricum.net/id/dswarm-107-ikusz-b2FpOmRpZ2kudWIudW5pLWhlaWRlbGJlcmcuZGU6NDQ5MTg
ER -
Download citation