%0 Journal
%T Modus: Prace z historii sztuki
%A Pajor, Piotr
%A Demchuk, Stefaniia
%A Getka-Kenig, Mikołaj
%A Wójcik, Agata
%A Styrna, Natasza
%A Betlej, Andrzej
%A Dworzak, Agata
%D 2018
%X Modus
%X Band 18; 2018
%X Umschlag
%X Titelblatt
%X Spis treści / Table of Contents
%X Pajor, Piotr: Kilka uwag o okolicznościach budowy i formie architektonicznej kościoła Klarysek w Starym Sączu
%X Demchuk, Stefaniia: Two Suppers: Illustrations by Jacob Cornelisz. van Oostsanen to Passio Domini Nostri Jesu Christi (1523) and the eucharistic controversy of the early Reformation
%X Getka-Kenig, Mikołaj: Traktat Sebastiana Sierakowskiego a problem popularyzacji wiedzy architektonicznej w Księstwie Warszawskim
%X Wójcik, Agata: „Myśl artystyczna”, która przeniknęła do „knajp”: Wnętrza restauracyjne w Starym Teatrze w Krakowie projektu artystów związanych z Towarzystwem Polska Sztuka Stosowana
%X Styrna, Natasza: Z prowincji do metropolii – przypadek Saszy Blondera
%X Betlej, Andrzej; Dworzak, Agata: Jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Jana K. Ostrowskiego
%X Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ za rok 2017
%X Informacje o Autorach / About the Authors
%X Umschlag
%U https://katalog.arthistoricum.net/id/dswarm-107-ikusz-b2FpOmRpZ2kudWIudW5pLWhlaWRlbGJlcmcuZGU6NDQ5MTg
Download citation