@proceedings {dswarm-107-ikusz-b2FpOmRpZ2kudWIudW5pLWhlaWRlbGJlcmcuZGU6NDQ5MTg,
author = { Pajor, Piotr AND Demchuk, Stefaniia AND Getka-Kenig, Mikołaj AND Wójcik, Agata AND Styrna, Natasza AND Betlej, Andrzej AND Dworzak, Agata },
title = { Modus: Prace z historii sztuki },
year = {2018},
abstract = {Modus},
abstract = {Band 18; 2018},
abstract = {Umschlag},
abstract = {Titelblatt},
abstract = {Spis treści / Table of Contents},
abstract = {Pajor, Piotr: Kilka uwag o okolicznościach budowy i formie architektonicznej kościoła Klarysek w Starym Sączu},
abstract = {Demchuk, Stefaniia: Two Suppers: Illustrations by Jacob Cornelisz. van Oostsanen to Passio Domini Nostri Jesu Christi (1523) and the eucharistic controversy of the early Reformation},
abstract = {Getka-Kenig, Mikołaj: Traktat Sebastiana Sierakowskiego a problem popularyzacji wiedzy architektonicznej w Księstwie Warszawskim},
abstract = {Wójcik, Agata: „Myśl artystyczna”, która przeniknęła do „knajp”: Wnętrza restauracyjne w Starym Teatrze w Krakowie projektu artystów związanych z Towarzystwem Polska Sztuka Stosowana},
abstract = {Styrna, Natasza: Z prowincji do metropolii – przypadek Saszy Blondera},
abstract = {Betlej, Andrzej; Dworzak, Agata: Jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Jana K. Ostrowskiego},
abstract = {Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ za rok 2017},
abstract = {Informacje o Autorach / About the Authors},
abstract = {Umschlag},
url = { https://katalog.arthistoricum.net/id/dswarm-107-ikusz-b2FpOmRpZ2kudWIudW5pLWhlaWRlbGJlcmcuZGU6NDQ5MTg }
}
Download citation