%0 Journal
%T Folia Historiae Artium
%A Kalinowski, Lech
%A Smorąg Różycka, Małgorzata
%A Płonka Bałus, Katarzyna
%A Walczak, Marek
%A Gadomski, Jerzy
%A Fabiański, Marcin
%A Gryglewicz, Tomasz
%A Grzybowski, Andrzej
%A Kalinowski, Lech
%A Małkiewiczówna, Helena
%D 1992
%X Folia Historiae Artium
%X Band 28; 1992
%X Titeblatt
%X Spis treści
%X Kalinowski, Lech: Jan Białostocki jako historyk sztuki Band 28
%X Smorąg Różycka, Małgorzata: Miniatury "Ewangeliarza Ławryszewskiego": Zagadnienie stylu Band 28
%X Płonka Bałus, Katarzyna: Francuski posąg kamienny Madonny z Dzieciątkiem z wieku XVI w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie Band 28
%X Walczak, Marek: Działalność fundacyjna biskupa krakowskiego, kardynała Zbigniewa Oleśnickiego Band 28
%X Gadomski, Jerzy: Mistrz Rodziny Marii - krakowski malarz pierwszej ćwierci XVI wieku Band 28
%X Fabiański, Marcin: The Madonna and Child in Frombork and her Artistic Sources Band 28
%X Gryglewicz, Tomasz: Tendencje regionalistyczno-narodowe w środkowoeuropejskim malarstwie około 1900 roku Band 28
%X Recenzje
%X Grzybowski, Andrzej: Roman Michałowski, "Princeps fundator. Studium z dziejów kultury politycznej w Polsce X-XIII wieku", Warsawa 1989: [Rezension] Band 28
%X Kalinowski, Lech; Małkiewiczówna, Helena: Uwagi o średniowiecznych witrażach Pomorza Wschodniego: Na marginesie pracy Alicji Karłowskiej-Kamzowej, "Witraże i mozaiki" Band 28
%X Maßstab/Farbkeil
%U https://katalog.arthistoricum.net/id/dswarm-107-ikusz-b2FpOmRpZ2kudWIudW5pLWhlaWRlbGJlcmcuZGU6MjA2MTM
Download citation