@proceedings {dswarm-107-ikusz-b2FpOmRpZ2kudWIudW5pLWhlaWRlbGJlcmcuZGU6MjA2MTM,
author = { Kalinowski, Lech AND Smorąg Różycka, Małgorzata AND Płonka Bałus, Katarzyna AND Walczak, Marek AND Gadomski, Jerzy AND Fabiański, Marcin AND Gryglewicz, Tomasz AND Grzybowski, Andrzej AND Kalinowski, Lech AND Małkiewiczówna, Helena },
title = { Folia Historiae Artium },
year = {1992},
abstract = {Folia Historiae Artium},
abstract = {Band 28; 1992},
abstract = {Titeblatt},
abstract = {Spis treści},
abstract = {Kalinowski, Lech: Jan Białostocki jako historyk sztuki Band 28},
abstract = {Smorąg Różycka, Małgorzata: Miniatury "Ewangeliarza Ławryszewskiego": Zagadnienie stylu Band 28},
abstract = {Płonka Bałus, Katarzyna: Francuski posąg kamienny Madonny z Dzieciątkiem z wieku XVI w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie Band 28},
abstract = {Walczak, Marek: Działalność fundacyjna biskupa krakowskiego, kardynała Zbigniewa Oleśnickiego Band 28},
abstract = {Gadomski, Jerzy: Mistrz Rodziny Marii - krakowski malarz pierwszej ćwierci XVI wieku Band 28},
abstract = {Fabiański, Marcin: The Madonna and Child in Frombork and her Artistic Sources Band 28},
abstract = {Gryglewicz, Tomasz: Tendencje regionalistyczno-narodowe w środkowoeuropejskim malarstwie około 1900 roku Band 28},
abstract = {Recenzje},
abstract = {Grzybowski, Andrzej: Roman Michałowski, "Princeps fundator. Studium z dziejów kultury politycznej w Polsce X-XIII wieku", Warsawa 1989: [Rezension] Band 28},
abstract = {Kalinowski, Lech; Małkiewiczówna, Helena: Uwagi o średniowiecznych witrażach Pomorza Wschodniego: Na marginesie pracy Alicji Karłowskiej-Kamzowej, "Witraże i mozaiki" Band 28},
abstract = {Maßstab/Farbkeil},
url = { https://katalog.arthistoricum.net/id/dswarm-107-ikusz-b2FpOmRpZ2kudWIudW5pLWhlaWRlbGJlcmcuZGU6MjA2MTM }
}
Download citation