%0 Generic
%T Měnící se podoba tří libereckých pozdně barokních měštanských domů, zachycená na dobových stavebních plánech
%A Št'ovíčková, Petra
%K Haus
%K Stadthaus
%K Architektur
%K Architekturzeichnung
%K Geschichte 1790-1850
%K Reichenberg
%D 2012
%X Mit engl. Zsfassung u.d.T.: Changing faces of three Liberec late Baroque town houses captured in contemporary building plans
%U https://katalog.arthistoricum.net/id/0-1752535456
Download citation