%0 Book
%T Protestantse kerken hun pracht en kracht
%A Steensma, Regnerus
%A Kroesen, Justin E. A.
%7 2. dr
%@ 9789056152949
%@ 9056152947
%K Protestantismus
%K Kirchenbau
%K Architektur
%K Ausstattung
%K Geschichte 1600-2000
%K Niederlande
%D 2014
%X Uitg. in samenw. met de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland en het Instituut voor Christelijk Cultureel Erfgoed, Rijksuniversiteit Groningen. - Met lit. opg., reg. - Literaturverz. S. 259 - 264
%X Kunsthistorisch overzicht van de inrichting van protestantse kerkgebouwen in Nederland
%U https://katalog.arthistoricum.net/id/0-174292560X
Download citation